Główna / DTP / Skład i łamanie gazety GŁOS PRAGI

SKŁAD I ŁAMANIE „GŁOS PRAGI”

Skład i łamanie dwutygodnika GŁOS PRAGI.
Zakres prac: projekt graficzny, skład i łamanie, edycja materiału fotograficznego, przygotowanie plików do druku.
Format: A3