Główna / DTP / Skład i łamanie magazynu Businesswoman & life

SKŁAD I ŁAMANIE MAGAZYNU BUSINESSWOMAN & LIFE

Skład i łamanie dwumiesięcznika Businesswoman & life.
Magazyn kobiet biznesu.
Zakres prac: projekt graficzny, skład i łamanie, edycja materiału fotograficznego, przygotowanie plików do druku.
Format: A4
Objętość: 100 stron